• Forsøk med varmbefuktet salt for å bedre friksjonen på vinterveger 

   Svanekil, Anders (Master thesis, 2007-06)
   Rapporten gir en vurdering av bruk av varmbefuktet salt for å bedre friksjonen på vinterveger, sammenligningsgrunnlaget har vært kaldbefuktet salt og tørt salt. Prosjektet baserer seg på standard befuktning, det vil si 70 ...
  • Mengderapportering vinteren 2008/2009 

   Einerkjær, Ida (Teknologirapport;2564, Report, 2009-08-14)
   Dette er en rapport som er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2009/2010 

   Breivik, Christer (Teknologirapport;2606, Report, 2010-08-03)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2010. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2012/2013 : oppdatert oktober 2013 

   Vatne, Mats Erik; Sivertsen, Åge (Statens vegvesens rapporter;240, Report, 2013-10-02)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2013. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2013/2014 

   Sivertsen, Åge; Ofstad Skolmli, Ida (Statens vegvesens rapporter;321, Report, 2014-09-16)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2014. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2014/2015 

   Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Eggan, Mari (Statens vegvesens rapporter;406, Report, 2015-08-18)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2015. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2015/2016 

   Sivertsen, Åge; Rønning Skoglund, Marit; Jensen, Morten (Statens vegvesens rapporter;419, Report, 2016-09-15)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2016. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2016/2017 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;529, Report, 2017-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra sesongen 2012/2013 til sesongen 2016/2017. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og ...
  • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

   Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
  • Salt SMART - Alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til natriumklorid - en litteraturgjennomgang 

   Holen, Åsmund (Teknologirapport;2593, Report, 2010-06-01)
   Formålet med dette arbeidet er å samle inn dokumentert kunnskap gjennom litteratur om alternative kjemikalier til natriumklorid for bruk i vinterdriften og om tilsetningsstoffer til natriumklorid. Studiet omfatter effekten ...
  • Variasjon i kalibreringsverdi for spredere 

   Bolme, Inge (Lab.rapport;XXX-2016, Report, 2016-04-18)
   Tallerkenspredere benyttes innen vinterdrift til salting og sanding. Gitt at en spesifikk kalibreringsprosedyre gjennomføres er mengdenøyaktigheten ment å skulle være god. Like fullt erfarer en at mengdenøyaktigheten synes ...
  • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;633, Report, 2017-05-31)
   Denne rapporten oppsummerer status og resultater fra beste praksis undersøkelser, litteraturundersøkelse og caseundersøkelse gjennomført i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under ...
  • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer. Undersøkelse av beste praksis: Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;411, Report, 2015-10-08)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med hensyn til vinterdrift av høytrafikkert vegnett ved lave temperaturer.
  • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Case-strekning E6 Oslo - Akershus, oppfølging av førerforhold 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;554, Report, 2017-04)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra undersøkelse av føreforhold på case-strekning E6 Oslo – Akershus i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under Etatsprogram Vinterdrift (EVI).
  • Vinterdrift ved høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Litteraturundersøkelse 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;568, Report, 2017-04)
   Denne rapporten tar for seg en litteraturundersøkelse som er gjort i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under Etatsprogram Vinterdrift (EVI).