• Lærebok vegoppmerking : Anbefalinger og råd om utførelse av vegoppmerking 

      Skaar, Bjørn; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;452, Report, 2019-10)
      Denne læreboken gir anbefalinger og utdyper kravene til vegoppmerking gitt i håndbøkene N302 Vegoppmerking og R310 Trafikksikkerhetsutstyr. Videre inneholder boka beskrivelser av vegoppmerkingsmaterialer, maskiner og ...