• Tverrholdt dekke i tre 

      Burkart, Hauke; Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;420, Report, 2018-09)
      Et alternativ til tverrspente tredekker er blitt utviklet. Istedenfor å overføre skjær ved friksjon er tanken bak det tverrholdte dekket å overføre skjær med en fortanning. En studentgruppe på NTNU Gjøvik gjennomførte ...