• Veger utsatte for stigende havnivå og stormflo 

      Lothe, Arne; Instanes, Arne (Statens vegvesens rapporter;71, Report, 2012-12)
      Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...