• Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 

      Gryteselv, Kristin (Statens vegvesens rapporter;114, Report, 2012-02-17)
      Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende ...