• Erfaring med handelsanalyser i framtidens byer 

   Tennøy, Aud; Loftsgarden, Tanja; U. Hanssen, Jan; Strand, Arvid (TØI rapport;1071/2010, Report, 2010-05)
   Siktemålet med prosjektet er å framskaffe bedre kunnskap for beslutninger om lokalisering av handel. Sentrale spørsmål er: Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i de større byområder i dag? Hvilke analyser gjennomføres ...
  • Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;440, Report, 2015-10)
   Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering, fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirke handelen. Denne rapporten er en litteraturstudie om sammenhengen mellom gateparkering og handel. Rapporten ...
  • Hvem parkerer i Markveien? 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;455, Report, 2015-12)
   Rapporten presenterer funn fra to undersøker av gateparkering i Markveien i Oslo. Undersøkelsene studerer hvem som benytter seg av parkeringsplassene og hvordan parkeringsplassene brukes.