• Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder 

      Ranneklev (NIVA), Sissel Brit (Statens vegvesens rapporter;479, Report, 2016-02)
      Et litteraturstudium ble gjennomført for å utarbeide en oversikt over konsentrasjoner av organiske miljøgifter og metaller i urban snø. I tillegg ble noe litteratur i forhold til veisalting inkludert. Det ble også søkt ...