• Brukerveiledning GS-EFFEKT 6.6 

      Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;357, Report, 2015-02)
      Rapporten viser hvordan et prosjekt for gående og syklende modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares utskrifter og beregningsresultater.