• Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

   Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Johan (Bachelor thesis, 2016)
   Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
  • Alternativer for gang- og sykkelbru mellom Mandal og Sånum 

   Narmo, Mikkel; Sundheim, Johan; Strøm, Marius (Bachelor thesis, 2016)
   Eksisterende krysning over Bankebukta er en enveiskjørt bru uten tilpassede krysningsmuligheter for gående eller syklende. Statens Vegvesen har på grunn av problematikken for myke trafikanter bestemt at det skal bygges en ...
  • Brudimensjonering ved Skeievatnet 

   Hovstad, Håvard; Lundberg, Bjørn Rusten; Nesheim, Leonard-Johan (Bachelor thesis, 2018)
   Bacheloroppgaven omhandler «Skeievatnet II», som er en spennarmert gang- og sykkelbru som krysser over Rv 580 Flyplassvegen i Bergen. Bruen er en del av E39 Svegatjørn - Rådal prosjektet. Oppgaven er todelt, hvor vi i del ...
  • Bruhåndbok - 5 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1993)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for to ulike betongbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn. Disse er kalt Gangvegbru nr. 1 og 2. I tillegg inneholder håndboken to gangvegbruer ...
  • Bruhåndbok : prosjektering : del 2 [Håndbok 001] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;001, Book, 1981)
   Håndboken har tidligere vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler.
  • Bruprosjektering - 13 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1985)
   Dette kapittel inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for fire gangvegbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn.
  • Cost overrun factors in Road project: Pedestrian and cyclist bridge at Skansen 

   Gutae, Ferew (Bachelor thesis, 2015)
   Cost overrun involves unexpected costs incurred in excess of budget amounts due to different factors. It has been a common phenomenon in civil engineering projects and has been the source of conflicts between stakeholders ...
  • Design of footbridge with GFRP reinforced concrete 

   Skogland, Bengt Olav; Hansen, Eirik Hartveit; Kristiansen, Ørjan André (Bachelor thesis, 2016)
   Due to corrosion of steel reinforcement in concrete structures, the search of other material compositions and design methods has been carried out throughout the world. Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) is one type ...
  • Dimensjonering av Bårdshaug gang- og sykkelvegbru med tilhørende konkurransegrunnlag 

   Aaker, Stian Løbø; Frøseth, Mathias Singsaas; Holtmon, Kristin Krogstad; Wood, Kim-Levi (Bachelor thesis, 2015-05)
   Det skal bygges en gang- og sykkelvegbru over Orkla i Orkanger. Brua skal gå parallelt med eksisterende fylkesveg 710, som senere blir omgjort til E39. Det er derfor avgjørende at det blir bygget en ny gang- og sykkelvegbru, ...
  • Dimensjonering av gangbru i betong, Dragvollbrua, Trondheim kommune 

   Ulfsnes, Magnus Sæther; Hoftun, Daniel Børmark; Arnesen, Nils Fredrik (Bachelor thesis, 2016)
   Oppgaven går ut på å dimensjonere en gangbru i betong. Brua spenner over Jonsvannsveien like ved Dragvoll. Prosjektgruppa skal beregne alle laster og lastkombinasjoner. Kreftene fra disse lastene danner grunnlaget for ...
  • Gang-/sykkel-/vegbru 

   Breivik, Heidi; Nordahl, Tine Marie; Seppälä, Tomas Richard Lyngmo (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven har vært å sammenligne to forskjellige brutyper. Den ene bruen er en gang -/sykkelbru som er oppført på stedet og den andre er en vegbru som er tiltenkt plassert på samme sted. Dette er gjort ...
  • Modelling and system identification of pedestrian bridges - Bårdshaug 

   Rønneseth, Martin; Simensen, Stina Elise Gjøen (Master thesis, 2017)
   The main objective of this thesis has been to evaluate and compare different load models and comfort criteria given in guidelines for pedestrian loading, with respect to accuracy and usability. The guidelines taken into ...
  • Ny gang og sykkelbru i Mossekanalen 

   Borgen, Kristian L.; Aynab, Sakeriye; Afeworki, Yonatan (Bachelor thesis, 2019-06)
   I samarbeid med Statens vegvesen har vi utarbeidet et prosjektforslag til optimal plassering av en midlertidig gang og sykkelbru, samt og en ny gang og sykkelbru på Mossekanalen. Ønsket etter en ny sikker og selvstendig ...
  • Prosjektering av gang- og sykkelbru 

   Bergo, Jarle; Shirazi, Shehroz; Slettebakk, Sunniva Øvrelid (Bachelor thesis, 2016)
   I forbindelse med bygging av gang- og sykkelbru over Skogsfjorden, i Mandal kommune, har gruppen fått i oppdrag av Statens Vegvesen å utarbeide et prosjekteringsforslag. Oppgaven inneholder vurderinger av utvalgte områder ...
  • Prosjektering av gang- og sykkelbru på Breivoll i Oslo 

   Holvik, Robin B.; Strøm, Mathias (Bachelor thesis, 2013-07-09)
  • Simplification and re-dimensioning of a concrete flat-slab pedestrian bridge according to Eurocode 

   Orbolato Moreira da Silva, Danilo; Ulven, Glenn Andre (Bachelor thesis, 2019-12)
   This bachelor thesis is focused on optimisation of Myrdal Bru II, using Eurocodes and software analysis as the means to compare it with the existing design for maximization when changes are made to its dimensions and ...