• Betongkulvert E136 

   Andersen, Sofie; Vestrheim, Thea (Bachelor thesis, 2019-05)
   Denne rapporten omhandler et dimensjoneringsgrunnlag for en betongkulvert på veistrekningen E136 gjennom Veblungsnes, i Rauma kommune. Oppgaven er gitt som en bacheloroppgave og løst i samarbeid med Staten vegvesen. ...
  • Registrerte skredhendelser langs E136 : Sammenligning av skredregistreringer fra Vegloggen og NVDB i perioden 1993-2010 

   Orset, Knut Inge (VD rapport;43, Report, 2011-11)
   Skredhendelser på vegnettet blir meldt inn til Statens vegvesen av entreprenører og registrert i Nasjonal vegdatabank(NVDB) eller gjennom Vegtrafikksentralen i programmet Vegloggen. I denne rapporten har skredhendelser ...