• Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 2 

      Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1291/2013, Report, 2013-12)
      Erfaringsmessig har nye kjøretøy ofte betydelig høyere avgassutslipp i virkelig trafikk enn hva som fremgår av typegodkjenningsverdiene. Kjøretøy med Euro 6/VI teknologi viser seg i henhold til de gjennomførte testene å ...