• Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi - fase 1 

      Hagman, Rolf; H. Amundsen, Astrid (Tøi rapport;1259/2013, Report, 2013-04)
      I flere av Norges største byer overskrides grenseverdiene for NO2. Kjøretøy med dieselmotorer har vist seg å slippe ut betydelig større mengder NOx og NO2 i virkelig trafikk enn ved typegodkjenning. Euro 6/VI med betydelig ...