• Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag : uttesting av deklarasjonsordning 

      Myren, Synnøve Adelheid; Mehus, Jacob (Teknologirapport;2431, Research report, 2007-11)
      Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...