• A time-dependent and parametrical assessment of weigh-in-motion data 

   Pedersen, Timothy (Master thesis, 2016)
   Weigh-in-motion (WIM) systems measure the weight of moving vehicles. In Norway, WIM is used for speed limit enforcement, but it can also be used to estimate vehicle weights. The aim of this thesis was to evaluate how ...
  • Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger 2011 

   Fyhri, Aslak; Torquato, Renata (Statens vegvesens rapporter;93, Report, 2012-08)
   Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Studien ser også ...
  • Data-driven avalanche forecasting: Using automatic weather stations to build a data-driven decision support system for avalanche forecasting 

   Hennum, Anders Asheim (Master thesis, 2016)
   This thesis is written as a part of my master in Applied Physics and Math- ematics at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Statens Vegvesen (The Norwegian Public Road Administration) proposed the ...
  • Datasystem for styring og oppfølging av driftskontrakter på veg 

   Iversen, Arne (Master thesis, 2016)
   Norge har ca. 10.400 km riksveger og 44.340 km fylkesveger som daglig må driftes og vedlikeholdes gjennom kontraktene Statens vegvesen har med en rekke entreprenører. Det inngår blant annet rundt 1.100 tuneller og 18.000 ...
  • Nasjonale rutedata : rammer og informasjonselementer : [Håndbok 107] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;107, Book, 2013-04)
   Denne håndboka adresserer nasjonale rutedata og de rammene som ligger til grunn for levering, forvaltning og bruk av slike data. Med nasjonale rutedata menes informasjon om all rutegående kollektivtransport i Norge
  • Samordning av værdata : Hvordan oppnå bedre utnyttelse av data fra statens værstasjoner? 

   Humstad, Tore; Mikalsen, Stine; Kosberg, Solveig; Orset, Knut Inge (VD rapport;21, Report, 2010-12)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Veileder i trafikkdata : veiledning : [Håndbok 281] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;281, Book, 2011)
   Veilederen i trafikkdata beskriver registrering av trafikkdata fra planlegging, til innsamling, bearbeiding og presentasjon. Veilederen i trafikkdata omhandler ikke OD-matriser (reisemønster), trafikkmodeller og prognoser. ...
  • Veileder i trafikkdata : veiledning : [Håndbok 281] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;281, Book, 2009)
   Hensikten med veilederen er å dokumentere vegtrafikkdatasystemet i Statens vegvesen. I tillegg skal den kunne brukes som lærebok for nye medarbeidere og som et oppslagsverk for de som bruker eller arbeider med trafikkdata. Ved ...