• Fremtidens godstransportmodeller - Litteraturgjennomgang og utviklingsområder 

   Mjøsund, Christian S.; Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate (TØI rapport;1807/2020, Report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av internasjonal litteratur om modeller for nasjonal, regional og urban godstransport. Litteraturgjennomgangen belyser utviklingen av godstransportmodeller generelt og behovet for (urbane) ...
  • Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbruk 

   Kwong, Chi Kwan; Hansen, Wiljar (TØI rapport;1635/2018, Report, 2018-05)
   INMAP er utviklet av Rambøll som et tilleggsverktøy til regionale transportmodeller (RTM). Formålet er å forbedre befolknings- og arbeidsplassdata til RTM, slik at fordeling av befolkningsveksten i større grad gjenspeiler ...