• Brukerveiledning EFFEKT 6.6 : brukerveiledning 

      Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;356, Report, 2015-02)
      Rapporten viser oppbygging av programmet EFFEKT 6.6 og hvordan dette samvirker med omkringliggende programmer og databaser. Det vises hvordan et prosjekt modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares ...