• Attraktiv skoleveg: En verktøykasse for trygge, sosiale og aktive skoleveger 

      Bølviken, Trine; Bævre Espeli, Marte; Fallet, Ingrid; Svingen Refseth, Martin (Statens vegvesens rapporter;439, Report, 2015-10-09)
      Rapporten presenterer generelle råd for planlegging og utforming av attraktive skoleveger. Arbeid med attraktive skoleveger er forankret i statlige mål om nullvekst i biltrafikk og at økning innen persontransport i byområder ...