• Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger : [Håndbok 274] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;274, Book, 2014)
   Håndboka «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger» skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst ...
  • Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger : veiledning [Håndbok 274] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;274, Book, 2008)
   Håndboka ”Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger” skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst til ...