• Båttransport av asfalt: Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 

      Telle, Roar Vegteknisk institutt; Hoven, Bjørn Vegteknisk institutt (Statens vegvesens rapporter;583, Report, 2016-05-11)
      I 2013 ble 20 % av asfalten som ble lagt på riks- og fylkesvegene transportert med båt. I denne rapporten omtales transport av asfalt med båt. Vi har studert ulike måter å laste båt på og sett på tildekking av last. Det ...