• Arbeidsnotat: Laboratorieforsøk 

      Jørgensen, Torbjørn (Working paper, 2011-09)
      Målet med arbeidet var å undersøke 1) ved hvilke konsentrasjonsforskjeller i salinitet saltholdig vann vil innlagres i bunnsjiktet, 2) betydningen av temperaturforskjeller og ulike saliniteter og 3) om repetert tilførsel ...