• Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse: Region midt 2015 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;416, Report, 2016-08-31)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2015. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens Vegvesens rapporter;622, Report, 2016-06)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har jobbet med i 2015. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Sikre biler 2015: Årlig oversikt over de 100 mest solgte personbilmodellene 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;635, Report, 2016-07-12)
   Sikrere biler er en viktig faktor i den observerte reduksjonen i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken (Høye, Bjørnskau og Elvik 2014)1. Basert på beregninger fra TØI kan det anslås at vi i dag hadde hatt ca. 50 ...