• Gjenbruk av bildekk i geokonstruksjoner : overvåking 2001-2007 

   Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue; Helland, Aud (Teknologirapport;2527, Research report, 2008-08)
   Delprosjekt 5 ”Lette fyllinger og isolasjonsmaterialer” (DP5), som denne rapporten tilhører, har som målsetting å tilrettelegge for bruk av alternative lette materialer som oppkuttede bildekk. Se vedlegg 5 for nærmere ...
  • Miljøovervåking av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

   Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Research report, 2004-09)
   Delprosjekt 5 "Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer" (DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetning å tilrettelegge for bruk av alternative lette materialer som for eksempel oppkuttede bildekk.
  • Miljøovervåkning av 3 pilotprosjekter med oppkuttede bildekk 2001-2003 

   Håøya, Arnt-Olav; Unsgård, Guro Thue (Intern rapport;2375, Peer reviewed, 2005-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer”(DP5), som denne rapporten hører til, har som målsetting å tilrettelegge ...