• Ringanalyse for kulemølle 

   Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;692, Report, 2020-08-27)
   I 2017-2018 ble det utført ringanalyse for kulemølle med 12 deltakende laboratorier. I alt seks materialer med et spenn i kulemølleverdi fra 5 til 23 var med i undersøkelsen. Ringanalyser er et ledd i kvalitetssikringsarbeid ...
  • Ringanalyser 2012 for kulemølle, micro-Deval, Los Angeles og flisighetsindeks 

   Ulvik, Arnhild (Statens vegvesens rapporter;281, Report, 2014-02-18)
   I 2012 ble det i Norge utført en større ringanalyse med 17-21 deltakende laboratorier. Statens vegvesen tilberedte alt prøvematerialet, slik at forbehandlingen ble lik. Deretter ble prøvene testet med micro-Deval, Los ...