• Registrering av betjeningstid i bomstasjoner 

      Ulriksen, Silje; Welde, Morten (Teknologirapport;2501, Research report, 2007-08-20)
      Bakgrunnen for arbeidet er et ønske om å kartlegge hvor lang tid som hvert kjøretøy benytter i bomstasjoner samt andel utenlandske kjøretøy. Dette er viktig informasjon for å kartlegge tidsgevinster ved overgang til AutoPASS, ...