• Temaanalyse Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 

      Rydland, Gunnar; Haslie, Lars-Inge; Hansen, Morten; Tronsmoen, Torbjørn; Hoseth, Hans Petter; Pasnin, Live Tanum; Johnsen, Tore (VD rapport;45, Report, 2011-11)
      Statens vegvesen har ansvar for tiltak som bidrar til nullvisjonens mål om at det ikke skal forekomme ulykker i transportsektoren som fører til at personer blir drept eller hardt skadd. For å finne presise tiltak som ...