• Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg 

      Palmstrøm, Arild; Nilsen, Bjørn; Pedersen, Knut Borge; Grundt, Leif (Publikasjon;101, Research report, 2003-10)
      Delrapporten "Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg" har som hensikt å gi byggherrer, konsulenter og entreprenører retningslinjer for hvor mye undersøkelser det er fornuftig å utføre under planlegging og bygging ...