• Hva betyr gateparkering for handelen? Oppsummering av norske og internasjonale studier 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;440, Report, 2015-10)
   Mange butikkeiere er negative til fjerning av gateparkering, fordi de frykter at mindre biltilgjengelighet vil påvirke handelen. Denne rapporten er en litteraturstudie om sammenhengen mellom gateparkering og handel. Rapporten ...
  • Hvem parkerer i Markveien? 

   Olimstad, Mari; Gjellebæk, Ine (Statens vegvesens rapporter;455, Report, 2015-12)
   Rapporten presenterer funn fra to undersøker av gateparkering i Markveien i Oslo. Undersøkelsene studerer hvem som benytter seg av parkeringsplassene og hvordan parkeringsplassene brukes.
  • Skoleveg i Gran : en steds- og mulighetsstudie 

   Kjersheim, Lone; Olimstad, Mari (Statens vegvesens rapporter;243, Report, 2013-10-15)
   Å bevege seg er en viktig del av barndommen. Fra barna tar sine første steg, er det å gå for egen maskin en viktig måte å utforske verden rundt seg på, og et sentralt element i utviklingen til å bli et selvstendig individ. ...