• Geofysiske målinger over tunneler ved Hanekleiva, Ravneheia og Vadfoss 

      Rønning, Jan Steinar; Dalsegg, Einar; Heincke, Bjørn; Olesen, Odleiv; Tønnesen, Jan Fredrik; Lindstrøm, Mona (Teknologirapport;2619, Research report, 2010-12-15)
      Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 2009 - 2011 et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir ...