• Dypforvitring i Oslo-regionen : påvisning og oppfølgende undersøkelser 

      Olesen, O.; Dalsegg, E.; Elvebakk, H.; Gellein, J.; Rønning, Jan Steinar (Teknologirapport;2499, Research report, 2007-12-12)
      Som et ledd i Norges geologiske undersøkelsers satsning på geologi i Oslo-regionen er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Vegdirektoratet. Rapporten er utarbeidet av NGU.