• Dybdeanalyse av dødsulykker i Region øst : Årsrapport 2017 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;609, Report, 2018-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2014 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;487, Report, 2015-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2015 

   Olavesen, Artemis (Staten vegvesens rapporter;486, Report, 2016-10)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker: UAG Region øst - 2016 

   Olavesen, Artemis (Statens vegvesens rapporter;485, Report, 2017-09)
   Ulykkesanalysegruppen (UAG) har siden 2005 samlet inn bakgrunnsmateriale fra dødsulykker på vegnettet i Region øst. Alle dødsulykkene analyseres for å få en dypere forståelse av relevante årsaksforhold og skademekanismer. ...