• Integrert landskapskarakteranalyse - ILKA 

   Haraldsen, Ulf (Statens vegvesen rapporter;963, Report, 2024-03)
   Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA) er en metode for å beskrive og analysere landskapet beregnet på utredningsnivå som f. eks. konseptvalgutredninger (KVU). Statens vegvesen har brukt metoden i arbeidet med tre ulike ...
  • Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018 

   Ogner, Anne (Report, 2018)
   Dette er det første nasjonale regnskapet for bærekraftig mobilitet. Tidligere har vi laget nasjonale gåregnskap, sykkelregnskap og kollektiv¬regnskap. Nå slår vi sammen disse regnskapene og supplerer blant annet med egne ...