• Erfaringsrapport permanent rørspunt mot jernbane 

      Johansen, Torbjørn; Ogemann, Josefin; Wingerei Stenstad, Katinka; Grøsland, Rune (Statens vegvesens rapporter;901, Report, 2023-03)
      Statens vegvesen bygger ut E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta. I området mellom Strand og Ramstadsletta skal ny E18 legges i tunnel, Høviktunnelen. Påhugget for tunnelen ligger vest for Drammensbanen ved Høvik, og det ...