• Mengderapportering vinteren 2013/2014 

      Sivertsen, Åge; Ofstad Skolmli, Ida (Statens vegvesens rapporter;321, Report, 2014-09-16)
      Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2010 til 2014. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.