• Sykling i tunnel: Region vest 

      Wannag, Anja; Moss-Iversen, Marit; Oen-Sivertsen, Grethe; Aaland Eggum, Runa (Statens vegvesens rapporter;257, Report, 2016-09-01)
      Notatet har fokus på tunnelar, og har som mål å gje støtte til avgjerd for å løyse framkomst- og tryggleiksutfordringane for syklande på vegstrekningar med tunnel.