• Meteorologi og klimastasjoner 

   Mamen, Jostein; Kristensen, Arne; Rogstad, Gry; Mahle, Anette (Rapport: Veg- og trafikkavdelingen;04/2005, Research report, 2005-10)
   Rapporten omhandler bruk av meteorologi, meteorologisk informasjon og klimastasjoner knyttet til veger og vedvedlikehold. Formålet med rapporten er å gi veiledning til brukeren og å øke forståelsen for behovet for værdata ...
  • Tilstandsutvikling på vegnettet : Virkninger av endret klima på sporutvikling på veger med bituminøst dekke 

   Evensen, Ragnar; Mahle, Anette; Saltnes, Tor Erik (VD rapport;26, Report, 2011-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU‐prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007‐2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...