• Erfaringsrapport slissevegger : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise sørenga 

   Narvestad, Lars; Karlsrud, Kjell; Reierstøl, Svein; Jensen, Tor Georg; Johansen, Torbjørn (VD rapport;47, Report, 2011-11)
   Rapporten gir en detaljert dokumentasjon av slisseveggene i entreprise Sørenga, som er en del av E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen (nå Operatunnelen) i Oslo. Det gis en inngående beskrivelse av ...
  • Konsekvenser av tunnellekkasjer for det ytre miljø: statusrapport 2001 

   Lindstrøm, Mona; Karlsrud, Kjell; Kveldsvik, Vidar; Snilsberg, Petter; Erikstad, Lars; Bendiksen, Egil; Tuttle, Kevin; Worsely, Rebecca T. (Intern rapport;2276, Research report, 2001)
   Delprosjekt B «Samspill med omgivelsene» har i løpet av 2001 utarbeidet en statusrapport som omhandler et tunnelanleggs mulige og akseptable konsekvenser for det ytre miljø. Rapporten gir en samlet vurdering av naturens ...
  • Sammenheng mellom grunnvannssenkning og tunnellekasjer 

   Kveldsvik, Vidar; Karlsrud, Kjell; Løset, Fredrik (Intern rapport;2354, Research report, 2004-03-19)
   Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, Delprosjekt B ”Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø”. Med bakgrunn i data fra tunneler og målinger ...
  • State-of-the-art: Blokkprøver 

   Karlsrud, Kjell; Otter, Reidar; Gjelsvik, Vidar (Rapport / Norges vassdrags- og energidirektorat;41:2013, Research report, 2013-07-09)
   Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler ...
  • Undersøkelser og krav til innlekkasje for å ivareta ytre miljø 

   Karlsrud, Kjell; Erikstad, Lars; Snilsberg, Petter (Publikasjon / Vegdirektoratet;nr. 103, Research report, 2003)