• Miljøgeologisk riktig planlegging og bygging 

      Hagelia, Per; Karlsen, Finn Sverre Daniel (Statens vegvesens rapporter;913, Report, 2023-05)
      Miljøgeologi er viktig for implementering av FNs bærekraftsmål i Statens vegvesens. MilGRO samlar erfaringar frå vegprosjekt med tanke på forureina og ikkje-forureina bergmasse. Det er eit stort potensial for betre ...