• FoUI MilGRO rv.80 Sandvik - Sagelva - miljøgeologi 

      Karlsen, Finn Sverre D (Statens vegvesens rapporter;928, Report, 2023-08)
      MilGRO har som mål og hensikt å vise korleis og kvifor miljøgeologi-undersøkingar vil redusere kostnadar og miljøpåverknadar i Statens vegvesen sine prosjekt. MilGRO er med på å bidra positivt til at vi når dei nasjonale ...