• Litteraturundersøkelse - mobile renseløsninger: For vaskevann fra veitunneler 

      Arctander Vik, Eilen; K. Sahu, Ashish; K. Garshol, Frøydis (Statens vegvesens rapporter;498, Report, 2016-03-07)
      Det er ønskelig å finne rensemetoder for tunnelvaskevann der det ikke er etablert faste renseløsninger for dette i eller utenfor tunneler. Løsningene bør være fleksible slik at de kan benyttes for ulike tunneler som driftes ...