• Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Fakta om laboratorievirksomheten 

   K. Larsen, Claus; Aabøe, Roald; M. Andersen, Trond; Ryan, Svein; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens raporter;586, Report, 2016-06-07)
   Rapporten beskriver laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen slik den er våren 2016, fra et overordnet nivå og ned til detaljer på analysenivå. Rapporten danner faktagrunnlaget for en vurdering av behovet for laboratorietjenester ...
  • Laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen: Vurdering av fremtidig organisering 

   M. Andersen, Trond; Aabøe, Roald; K. Larsen, Claus; Flesjøe, Kristine (Statens vegvesens rapporter;588, Report, 2016-06-07)
   Vurderingsrapporten ser på om dagens laboratoriefunksjonen i Statens vegvesen er god og fremtidsrettet. Rapporten identifiserer de mest sentrale interne og eksterne interessentene, synliggjør hvordan disse er involvert og ...