• Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen 

      Garshol m.fl. (Statens vegvesens rapporter;521, Report, 2016-03-29)
      I denne rapporten presenteres resultater fra forsøk utført i laboratorieskala, der målet var å redusere tungmetaller i tunnelvaskevann utover det som fjernes ved tradisjonell sedimentering. Forsøkene skulle klargjøre hvilke ...