• Optimal forvaltning av vegkapital i Norge 

      Myhre Erlendsen, Herman; Emblem Bergsjø, Kristian; Gangnæs Strengen, Marius (Bachelor thesis, 2022-05)
      Asset Management er en strategi for å forvalte anlegg og verdier på en måte som gir lengst mulig levetid og kvalitet i livsløpet. Det er brukt i mange bransjer verden over og setter kvantifiserbare mål for en organisasjon ...