• Nye materialer for bruk i tunnel og bru : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

      Nolte, Dirk; Gaarder, Rune; Hammer, Tor Arne; Knudsen, Ole Øystein (Statens vegvesens rapporter;557, Report, 2016-11)
      Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Hensikten med rapporten har vært å gå gjennom aktuelle fremtidige materialer for ulike komponenter i tunneler ...