• An assessment of prediction tools to Norwegian debris flows 

   Frekhaug (Master thesis, 2015-06)
   Hvert år fører flomskred til stengte veger, jernbane, og isolerte samfunn. Stengninger forårsaket av skred utgjør en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad for Norge. Flomskred er en skredtype som har blitt vanligere de siste ...
  • Geologiske og hydrogeologiske forhold som gir fare for jord- og flomskred 

   Tveiten (Master thesis, 2014-06)
   22. juni 2014 ble det utløst et løsmasseskred på Stentrøa i Midtre Gauldal kommune, Sør- Trøndelag. Skredet førte til at fylkesvei 30 ble stengt under opprydningsarbeidet av veibanen, men verken Rørosbanen, personer eller ...
  • Overvåkning og varsling av glideskred ved Stavbrekka i Skjåk 

   Venås (Master thesis, 2105-06)
   Hver senvinter/vår går det normalt et eller flere snøskred over Fylkesvei 63 (Fv. 63) ved Stavbrekka i Skjåk kommune. Fv. 63 er vinterstengt mellom Stavbrekka og Geiranger, men i sommerhalvåret er veien en viktig turistrute. ...