• Risikovurdering av sykkeltrafikk i Midtbyen 

      Bambulyak; Snartland; Ditløvsen (Bachelor thesis, 2020-05)
      Denne oppgaven tar for seg risikovurdering av sykkeltrafikk i Midtbyen. Det vil bli presentert analyse av dagens risikobilde, aktuelle tiltak, effekten til disse tiltakene, samt et fremtidig risikobilde. Eventuelle tiltak ...