• Varige veger: Sluttrapport : Etatsprogrammet Varige veger 2011-2015 

      Bakløkk, Leif Jørgen (Statens vegvesens rapporter;598, Report, 2017-11)
      Vegdekke og vegfundament er hovedelementer som utgjør en stor del av kostnadene ved bygging og vedlikehold av veger. Det er et stort behov for utvikling og faglig oppdatering innenfor dette området og behovet for forbedringer ...