• Bestemmelse av materialparametre for vegbyggingsmaterialer 

   Bakløkk, Leif; Slyngstad, Tore; Kristiansen, Kjell E. (Inter rapport;1134, Research report, 1983-12)
   Hovedformålet med arbeidet har vært å vurdere noen av de gjeldende materialkoeffisientene i Norge, samt gi eventuelle forslag til justeringer eller endringer. Dette er gjort ved undersøkelser av laboratoriefremstilte prøver ...
  • Bitumenstabilisering av bærelag med fres : erfaringsinnsamling 

   Skoglund, Randi; Bakløkk, Leif (Laboratorieserien;117, Research report, 2002)
   Denne rapporten sammenfatter erfaringer som er gjort ved bitumenstabilisering av bærelag med fres på ulike vegstrekninger i flere fylker i Norge. Det er sett på metoder og utførelse i de involverte fylkene. I tillegg er ...
  • Kartlegging av grøfter med bilbåren laserskanner 

   Aursand, Per Otto (Statens vegvesens rapporter;820, Report, 2022-05)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av og sammenligning av grøftedybder beregnet ut fra laserskannermålinger og fysiske innmålinger i terreng. Data om grøfter ble samlet inn med 3 ulike utstyr/leverandører: SVV, TerraTec, ...
  • Varige veger - Prosjektplan versjon 2,0 

   Bakløkk, Leif (Plan or blueprint, 2011-09-26)
   De siste åra har det bygd seg opp et stadig sterkere behov for et faglig løft innenfor vegteknologiområdet i Norge. Vi ser både er et behov og potensial for å bedre kvaliteten og øke levetiden på asfaltdekkene. Både i ...