• Bestemmelse av materialparametre for vegbyggingsmaterialer 

   Bakløkk, Leif; Slyngstad, Tore; Kristiansen, Kjell E. (Inter rapport;1134, Research report, 1983-12)
   Hovedformålet med arbeidet har vært å vurdere noen av de gjeldende materialkoeffisientene i Norge, samt gi eventuelle forslag til justeringer eller endringer. Dette er gjort ved undersøkelser av laboratoriefremstilte prøver ...
  • Bitumenstabilisering av bærelag med fres : erfaringsinnsamling 

   Skoglund, Randi; Bakløkk, Leif (Laboratorieserien;117, Research report, 2002)
   Denne rapporten sammenfatter erfaringer som er gjort ved bitumenstabilisering av bærelag med fres på ulike vegstrekninger i flere fylker i Norge. Det er sett på metoder og utførelse i de involverte fylkene. I tillegg er ...