• Vurdering av betydning av tilgjengelighet til holdeplasser i RTM 

      Malmin, Olav Kåre; Hjelkrem, Odd André; Babri, Sahar (SINTEF rapport;A28062, Report, 2017-10-20)
      RTM blir tilgjengeligheten til holdeplasser beregnet ved bruk av nettverksmodellen. Fra hver sone/grunnkrets blir det opprettet tilbringerlenker til de tre nærmeste holdeplassene for hvert kollektivmode. Denne metoden har ...