• Fylling over Leangbukta: massefortrengning - erfaringer 

      Babic, M.M. (Intern rapport;1025, Research report, 1982-04)
      Arbeidet med fylling over Leangbukta har vist at massefortrengning av relativt tykke lag av bløte leirmasser er utført med godt resultat. En vil understreke behovet for en grundig planlegging slik at en velger riktig med ...