• Valg av ny vegtrasé fra Kårstø til Våg, E39 

      Baade-Mathiesen, Linn (Master thesis, 2015)
      For prosjektet ”Ferjefri E39”, opprettet i regi av Statens vegvesen, skal det i løpet av en tjueårsperiode bygges en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Prosjektet er med i Nasjonal transportplan for 2014-2023. ...